ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Informacja - dodatek osłonowy
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - dodatek osłonowy

2024-01-30

Informujemy, że od dnia 31 stycznia 2024r. w siedzibie tut. Ośrodka można pobrać wnioski na dodatek osłonowy. 

WAŻNE

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie  na podstawie dochodów osiągniętych w 2022r. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, wypłaca się różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


 

Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO