ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

WYŻSZA KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

2023-12-12

KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO WZRASTA OD STYCZNIA 2024 ROKU

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił w Monitorze Polskim wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2024 roku. Wysokość świadczenia będzie wynosić – 2 988,00zł.

Ikonka symbolizująca artykuł

MIKOŁAJE 2023

2023-12-12

Od kilku lat Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w powiatowej akcji, w obecnym roku pod nazwą "MIKOŁAJE 2023”.

Inicjatorami tej akcji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy ze szkołami i instytucjami oraz ze Stowarzyszeniem „Dziecko”. Tutejszy ośrodek sporządza listę dzieci i osób którzy potrzebują takiej formy pomocy. Dzięki tej akcji przygotowane paczki będą miłym zaskoczeniem dla dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Pracownicy socjalni zadbają o to, by otrzymane paczki trafiły do wytypowanych osób przed świętami Bożego Narodzenia.

Mikołaje 2023MikołajePrezentyPrezentyPrezenty
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór kandydatów do WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PIASKACH FILIA W WYCISŁOWIE

2023-12-04

https://stowarzyszenie-kreatywni.jimdosite.com/

https://www.facebook.com/StowarzyszenieKreatywni/

Nabór kandydatów do  Filii WTZ w Wycisłowie
Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. – Zima 2023/2024

2023-12-04

W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Borek Wlkp., zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków bytowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne.

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt na jeden z poniższych telefonów.

112 - NUMER ALARMOWY
997 LUB 47 77 25 200 - POLICJA
998 - STRAŻ POŻARNA
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
(61) 854 99 00 - CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(65) 57 16 112 LUB 665 020 910 - MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.

bezdomny na ławcebezdomny termometr
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2023-11-20

Dzień Pracownika Socjalnego – to polskie święto obchodzone co roku 21 listopada na mocy zapisu ustawy pomocy społecznej.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób, rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami.

To święto ma być uhonorowaniem i podziękowaniem pracownikom socjalnym za ich pracę, za to, że swoją drogę zawodową dedykują służbie drugiemu człowiekowi.

serce na dłoni Życzenia z okazji Dnia Pracownika
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

2023-11-06

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu resortowego  "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować realizację resortowego Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Czytaj całość artykułu "Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024 "

logo

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 (plik docx 24KB)
  2. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 (plik pdf 312KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

2023-09-13

Załączniki:

  1. Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZEMOC domowa – gdy potrzebujesz pomocy

2023-09-13

Załączniki:

  1. PRZEMOC domowa – gdy potrzebujesz pomocy (plik pdf 77KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

2023-09-06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuję, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Program adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Załączniki:

  1. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik odt 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STYPENDIA SOCJALNE

2023-06-28

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem  koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Borek Wlkp.

Czytaj całość artykułu "STYPENDIA SOCJALNE"

Ikonka symbolizująca artykuł

ŚWIADCZENIA RODZINNE 2023/2024

2023-06-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przypomina, że wnioski dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz funduszu alimentacyjnego są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2023/2024 w terminach;

od 1 lipca 2023 r. – drogą elektroniczną (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

od 1 sierpnia 2023 r.- wersją tradycyjną (papierową).

Czytaj całość artykułu "ŚWIADCZENIA RODZINNE 2023/2024"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO