ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2023-05-19

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy.

Czytaj całość artykułu "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2023-03-31
Życzenia świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023

2023-03-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że kontynuuje realizację w roku 2023 rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - w tym: dożywianie uczniów w szkołach.

Gmina Borek Wielkopolski złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego Gminy na realizację Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023.

Czytaj całość artykułu "Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023"

Posiłek w szkole i w domu
Ikonka symbolizująca artykuł

Potrzebujesz pomocy ?

2023-03-08

Problemami w zakresie przemocy domowej zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, działający przy

ul. Droga Lisia nr 1, 63–810 Borek Wlkp., tel.65 57 16 112, e–mail: ops@borekwlkp.pl
Kontakt osobisty: w poniedziałki: 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku: 7:00 – 15:00.

Po godzinach urzędowania ośrodka interwencje prosimy zgłaszać pod numer telefonu 112.

Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa.
W związku z powyższym należy zapisać się na spotkanie telefonicznie u pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w godzinach urzędowania
tel.65 57 16 112. lub kom. 665 020 910.

Ikonka symbolizująca artykuł

Koszty Gminy Borek Wlkp. w roku 2022

2023-03-08

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., podaje do wiadomości wydatki poniesione na niektóre zadania w dziale pomoc społeczna. Regulacja prawna ustawa
o pomocy społecznej zadania obligatoryjne.

Ogółem koszty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej:
opłata za - 5 mieszkańców - 182.323,21 zł.


Ogółem koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i w Domu Dziecka 94.223,44 zł w tym:
pobyt dzieci w pieczy zastępczej - za 4 dzieci - 13.506,66 zł
pobyt dzieci w Domu Dziecka - za 2 dzieci - 80.716,78 zł
 

Ogółem koszty pobytu osób bezdomnych w noclegowniach:
pobyt 4 osób bezdomnych - 32.851,50 zł
wyżywienie za 3 osoby bezdomne - 16.061,50 zł w tym: koszty gminy 4.742,50 zł, koszty
budżetu państwa – 11.319,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2023

2023-03-07

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zgodnie z ustawą o Funduszu Solidarnościowym celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość artykułu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2023"

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wniosek 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024

2023-03-02

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Czytaj całość artykułu "Nowy wniosek 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024"

500+
Ikonka symbolizująca artykuł

#Rozmawiaj#Reaguj

2023-03-02

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało. To nigdy nie jest wina dziecka. Dlatego odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Załączniki:

 1. Plakat - nie zauważyłeś (plik pdf 3141KB)
 2. Plakat - nie rozmawiałeś (plik pdf 3099KB)
 3. Plakat - uwierzyłeś (plik pdf 3140KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi

2023-01-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o  szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.), będzie przyjmował wnioski o refundację podatku VAT.

Aby ograniczyć wzrost kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających te paliwa do celów grzewczych, ustawa wprowadza mechanizm refundacji podatku VAT w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kto może otrzymać refundację podatku VAT

Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe, które spełniają poniższe warunki:

1) potwierdziły wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania - w terminie do dnia wejścia w życie ustawy, a po tym dniu tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

2) spełniają kryterium dochodowe:

    - 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
    - 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

3) do wniosku o refundację podatku VAT dołączyły:

    - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,
    - dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę,
    - umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą              w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,

4) złożyły wniosek w terminie: 

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

 

Czytaj całość artykułu "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (plik pdf 1096KB)
 2. Załącznik 1 - INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (plik pdf 95KB)
 3. Załącznik 1a - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (plik pdf 86KB)
 4. Załącznik 1b - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY (plik pdf 61KB)
 5. Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH PALIW GAZOWYCH (plik pdf 67KB)
 6. Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O INFORMACJACH NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI REFUNDACJI PODATKU VAT (plik pdf 44KB)
 7. Klauzula informacyjna - refundacja podatku VAT (plik pdf 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r.

2023-01-12

W dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim (M.P.2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023.

Od stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zł miesięcznie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie dla Sponsora firmy Lege Opakowania Sp. z o.o. z Koźmina

2022-12-23

Firma Lege Opakowania Sp. z o.o. z Koźmina pomaga eszkańcom naszej gminy po raz drugi. Okazana pomoc rzeczowa w postaci zakupu 3 ton węgla z przeznaczeniem dla 3 rodzin jest dużym wsparciem, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. pragnie serdeczne podziękować za przekazaną darowiznę rzeczową.

Doceniamy i jednocześnie dziękujemy za darowiznę, życzliwość oraz gorące serce, które są wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za chęć niesienia pomocy, okazane serce i życzliwość.

Serce na dłoni
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2022-12-21
Życzenia świąteczne

Załączniki:

 1. Życzenia świąteczne (plik pdf 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DAROWIZNA OD SPONSORA...

2022-12-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.,pragnie serdeczne podziękować Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „ŁOŚ” nr 316 przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego za ufundowanie kart podarunkowych pod nazwą „Karta na zakupy z Biedronką” o łącznej kwocie 6 170,- zł oraz ok. 100 kg słodyczy i 4 kartony odzieży min. tiszerty, bluzy polarowe, kurtki zimowe.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za chęć niesienia pomocy, okazane serce i życzliwość.

Wszystkie otrzymane dary zostaną wręczone osobom, które tej pomocy potrzebują z terenu naszej gminy.

Karty podarunkowe Paczki ze słodyczami i odzieżąPrzekazanie paczek w MGOPS w Borku Wlkp.Przekazanie paczek w MGOPS w Borku Wlkp.Przekazanie paczek w MGOPS w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO