ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny
← Powrót do strony głównej

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram pracy Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz Punktu konsultacyjnego ds. uzależnień

2024-02-09
Ulotka bezpłatna pomoc prawna

Załączniki:

  1. Harmonogram (plik odt 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870)

2023-11-03

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (plik pdf 786KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535).

2023-11-03

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (plik pdf 568KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZEMOC domowa – gdy potrzebujesz pomocy

2023-09-13

Załączniki:

  1. PRZEMOC domowa – gdy potrzebujesz pomocy (plik pdf 77KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

2023-05-19

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy.

Czytaj całość artykułu "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie "

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA "LINIA"

2021-10-18

Załączniki:

  1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (plik pdf 294KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa

2020-04-30

1. Baza placówek udzielających schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w okresie epidemii koronawirusa (w załączniku)
2. Baza poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (w załączniku)
3. Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku (w załączniku)

Załączniki:

  1. Baza placówek udzielających schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w okresie epidemii koronawirusa (plik xls 46KB)
  2. Baza poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (plik xls 115KB)
  3. Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku (plik pdf 1109KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomocne numery telefonu

2020-04-30

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.


Pomocne numery telefonu:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
800 12 00 02, numer czynny całą dobę

- Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całą dobę Pomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37 czynny 10:00-16:00

- Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon- pt 8:00-20:00

- Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 czynny całą dobę

Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play)

Ikonka symbolizująca artykuł

PRZEMOC DOMOWA

2019-12-05

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp.

Kontakt osobisty :
Godz. otwarcia ośrodka:
w poniedziałki - 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
Kontakt telefoniczny: 65 57 16 112, e-mail ops@borekwlkp.pl

Jeżeli chcesz, możesz wezwać policję numer telefonu :65 5758330 lub 997.

Osoby, które potrzebują wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnej wizyty psychologa. W związku z powyższym wskazane jest, by zapisać się na spotkanie u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., tel. 65 57 16 112.

Ikonka symbolizująca artykuł

APELUJEMY! STOP PRZEMOCY!

2019-06-25
Wiemy, że każdy z nas musi interweniować, gdy dzieje się komuś krzywda, nie możemy zgadzać się na wszelkie, nawet drobne akty przemocy wobec drugiego człowieka - to nasz moralny obowiązek.

Przemoc nie tylko niszczy ofiarę, ale też samego sprawcę.


O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę, narusza prawa i dobra osobiste innej, wspólnie zamieszkującej osoby, a także powoduje, że cierpi i ponosi jakieś szkody. Zarówno ofiarą jak i sprawcą może zostać każdy: kobieta lub mężczyzna, dziecko czy osoba starsza, nie ulega jednak wątpliwości, że ofiarami przemocy stają się zazwyczaj osoby najsłabsze, tj. dzieci, kobiety, a także osoby starsze i niepełnosprawne.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. W naszej Gminie Burmistrz Borku Wielkopolskiego powołał Zespół Interdyscyplinarny, natomiast Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.

W związku z powyższym sprawy interwencyjne należy zgłaszać:
Kontakt osobisty:

Godz. otwarcia ośrodka
w poniedziałki.:8:00 - 16:00
od wtorku do piątku: 7:00 - 15:00
Kontakt telefoniczny: numer (65 5716112) lub kom. 665 020 910
Po godzinach urzędowania ośrodka prosimy dzwonić pod numer telefonu 112
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZEMOC DOMOWA

2017-12-08
Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp.
Kontakt:
Godz. otwarcia ośrodka:
w poniedziałki -8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
Telefon: 65 57 16 112

Szkolenie

W dniu 24 listopada br. pod patronatem burmistrza Borku Wlkp. i przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się szkolenie na temat Przeciwdziałanie przemocy rodzinie prowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka. Adresatami szkolenia byli pracownicy socjalni tutejszego ośrodka, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób zaprezentowania tak złożonych zagadnień, szczególne w obszarze praktycznych rozwiązań pomocy rodzinie, pozwolił nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też doskonalić warsztat pracy na zajmowanych stanowiskach. Liczymy na dalsza współprace ze strony wykładowcy
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZEMOC?

2016-12-08
O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki:
- jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,
- jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
- działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
- osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Jesteś świadkiem?


Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, a więc: słyszysz awantury, krzyki, płacz dzieci, nietypowe hałasy lub obserwujesz, że np. sąsiadka ma siniaki (lub nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach), możesz pomóc na kilka sposobów.

Możesz:
- porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać, czego by potrzebowała;
- zaoferować wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc, w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej;
- jeżeli jesteś bardziej odważny - możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją, że wiesz o przemocy i że przemoc jest przestępstwem;
- jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny, możesz: wezwać policję (tel. 65 575 83 30 lub 997), zawiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej (tel. 65 571 61 12) lub zadzwonić do Niebieskiej Linii (tel. 801 120 002).

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WLKP.

2016-05-04
Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przy ulicy Droga Lisia nr 1, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Kontakt: Tel. 65 57 16 112
- Godz. otwarcia ośrodka w pon.:8:00 - 16:00, od wt. do pt.: 7:00 - 15:00
Ikonka symbolizująca artykuł

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W BORKU WLKP.

2015-12-09

Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna czegokolwiek stworzyć. (Albert Einstein)

Reaguj na zło!
Pomyśl, że to możesz być Ty!


Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
Kontakt:
Godz. otwarcia ośrodka
w pon.:8:00 - 16:00
od wt. do pt.: 7:00 - 15:00


Tel.65 5716112

Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2015-02-17
Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015r. organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

CO TO JEST PRZEMOC

2014-09-10
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! (art. 207 §1 k.k.)

Czytaj całość artykułu "CO TO JEST PRZEMOC "

Załączniki:

  1. CO TO JEST PRZEMOC (plik pdf 81KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2010-07-23
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

2010-07-06
W dniu 10 czerwca 2010r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czytaj całość - załącznik nr 1.

Załączniki:

  1. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (plik pdf 57KB)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO