Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Powrót

ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI

Data publikacji: 2021-08-11

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą do Państwa kierujemy, jest bardzo istotną częścią rozpoczętych prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski na lata 2021-2025. Umożliwi ona poznanie poglądów i opinii mieszkańców gminy Borek Wielkopolski w najważniejszych dla rozwoju Gminy sprawach oraz pozwoli na zdiagnozowanie problemów społecznych na jej obszarze.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Możecie Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które z jakichkolwiek powodów nie chcecie Państwo odpowiedzieć. W przypadku odpowiedzi prosimy zazanaczać maksymalnie trzy najważniejsze Państwa zdaniem odpowiedzi.

Jest bardzo ważne, aby wróciła do nas jak największa liczba rozdanych ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych.

Ankietę można też pobrać również ze strony internetowej MGOPS-u www.borek.ops.org.pl lub otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej (biuro nr 2).

Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana. Po wypełnieniu ankiety proszę o oddanie jej do 16 sierpnia 2021 roku w miejscu jej pobrania (pokój nr 2) lub wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.

Załączniki:

  1. ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI (plik odt 42KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...