Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Data publikacji: 2021-06-01

Załączniki:

 1. Bilans (plik pdf 749KB)
 2. Rachunek zysków i strat (plik pdf 620KB)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik pdf 497KB)
 4. Informacja dodatkowa (plik pdf 2813KB)

Sprawozdania finansowe za rok 2019

Data publikacji: 2021-06-01

Załączniki:

 1. Bilans (plik pdf 741KB)
 2. Rachunek zysków i strat (plik pdf 597KB)
 3. Informacja dodatkowa (plik pdf 1915KB)
 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik pdf 494KB)

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Data publikacji: 2021-06-01

Załączniki:

 1. Bilans (plik pdf 740KB)
 2. Rachunek zysków i strat (plik pdf 594KB)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki (plik pdf 490KB)
 4. Informacja dodatkowa (plik pdf 2234KB)

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.

Data publikacji: 2019-05-21

Ocena zasobów w załączeniu.

Załączniki:

 1. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP. (plik pdf 1597KB)

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. za rok 2018 rok

Data publikacji: 2019-05-13

Informacja o planowanych i uzyskanych dochodach MGOPS za rok 2018r.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. za rok 2018 rok (plik pdf 258KB)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM ZA ROK 2018.

Data publikacji: 2019-05-13

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM ZA ROK 2018. (plik pdf 90KB)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM ZA ROK 2015.

Data publikacji: 2016-03-18

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki:

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WIELKOPOLSKIM ZA ROK 2015. (plik pdf 75KB)

Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. za rok 2015 rok

Data publikacji: 2016-03-18

Informacja o planowanych i uzyskanych dochodach MGOPS w 2015r.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. za rok 2015 rok (plik pdf 206KB)

Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. za rok 2014 rok

Data publikacji: 2015-04-15

Informacja o planowanych i uzyskanych dochodach MGOPS w 2014r.

Załączniki:

 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. za rok 2014 rok (plik docx 70KB)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WLKP. ZA ROK 2014

Data publikacji: 2015-04-15

Załączniki:

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WLKP. ZA ROK 2014 (plik docx 23KB)