Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA "LINIA"

Data publikacji: 2021-10-18

Załączniki:

  1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (plik pdf 294KB)

Wsparcie osób doświadczających przemocy w okresie epidemii koronawirusa

Data publikacji: 2020-04-30

1. Baza placówek udzielających schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w okresie epidemii koronawirusa (w załączniku)
2. Baza poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (w załączniku)
3. Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku (w załączniku)

Załączniki:

  1. Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku (plik pdf 1109KB)
  2. Baza placówek udzielających schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w okresie epidemii koronawirusa (plik xls 46KB)
  3. Baza poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie (plik xls 115KB)

Pomocne numery telefonu

Data publikacji: 2020-04-30

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.


Pomocne numery telefonu:

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
800 12 00 02, numer czynny całą dobę

- Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 600 070 717 czynny całą dobę Pomoc prawna i psychologiczna (22) 621 35 37 czynny 10:00-16:00

- Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon- pt 8:00-20:00

- Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00

- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 czynny całą dobę

Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play)

PRZEMOC DOMOWA

Data publikacji: 2019-12-05

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp.

Kontakt osobisty :
Godz. otwarcia ośrodka:
w poniedziałki - 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
Kontakt telefoniczny: 65 57 16 112, e-mail ops@borekwlkp.pl

Jeżeli chcesz, możesz wezwać policję numer telefonu :65 5758330 lub 997.

Osoby, które potrzebują wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnej wizyty psychologa. W związku z powyższym wskazane jest, by zapisać się na spotkanie u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., tel. 65 57 16 112.

APELUJEMY! STOP PRZEMOCY!

Data publikacji: 2019-06-25

Wiemy, że każdy z nas musi interweniować, gdy dzieje się komuś krzywda, nie możemy zgadzać się na wszelkie, nawet drobne akty przemocy wobec drugiego człowieka - to nasz moralny obowiązek.

Przemoc nie tylko niszczy ofiarę, ale też samego sprawcę.


O przemocy domowej można mówić wówczas, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę, narusza prawa i dobra osobiste innej, wspólnie zamieszkującej osoby, a także powoduje, że cierpi i ponosi jakieś szkody. Zarówno ofiarą jak i sprawcą może zostać każdy: kobieta lub mężczyzna, dziecko czy osoba starsza, nie ulega jednak wątpliwości, że ofiarami przemocy stają się zazwyczaj osoby najsłabsze, tj. dzieci, kobiety, a także osoby starsze i niepełnosprawne.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. W naszej Gminie Burmistrz Borku Wielkopolskiego powołał Zespół Interdyscyplinarny, natomiast Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.

W związku z powyższym sprawy interwencyjne należy zgłaszać:
Kontakt osobisty:

Godz. otwarcia ośrodka
w poniedziałki.:8:00 - 16:00
od wtorku do piątku: 7:00 - 15:00
Kontakt telefoniczny: numer (65 5716112) lub kom. 665 020 910
Po godzinach urzędowania ośrodka prosimy dzwonić pod numer telefonu 112

PRZEMOC DOMOWA

Data publikacji: 2017-12-08

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp.
Kontakt:
Godz. otwarcia ośrodka:
w poniedziałki -8:00 do 16:00 od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
Telefon: 65 57 16 112

Szkolenie

W dniu 24 listopada br. pod patronatem burmistrza Borku Wlkp. i przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się szkolenie na temat Przeciwdziałanie przemocy rodzinie prowadzone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka. Adresatami szkolenia byli pracownicy socjalni tutejszego ośrodka, członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób zaprezentowania tak złożonych zagadnień, szczególne w obszarze praktycznych rozwiązań pomocy rodzinie, pozwolił nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też doskonalić warsztat pracy na zajmowanych stanowiskach. Liczymy na dalsza współprace ze strony wykładowcy

PRZEMOC?

Data publikacji: 2016-12-08

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione cztery warunki:
- jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania,
- jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą,
- działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej,
- osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.

Jesteś świadkiem?


Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, a więc: słyszysz awantury, krzyki, płacz dzieci, nietypowe hałasy lub obserwujesz, że np. sąsiadka ma siniaki (lub nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach), możesz pomóc na kilka sposobów.

Możesz:
- porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać, czego by potrzebowała;
- zaoferować wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc, w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej;
- jeżeli jesteś bardziej odważny - możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją, że wiesz o przemocy i że przemoc jest przestępstwem;
- jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny, możesz: wezwać policję (tel. 65 575 83 30 lub 997), zawiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej (tel. 65 571 61 12) lub zadzwonić do Niebieskiej Linii (tel. 801 120 002).

INFORMACJA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W BORKU WLKP.

Data publikacji: 2016-05-04

Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przy ulicy Droga Lisia nr 1, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
- Kontakt: Tel. 65 57 16 112
- Godz. otwarcia ośrodka w pon.:8:00 - 16:00, od wt. do pt.: 7:00 - 15:00

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W BORKU WLKP.

Data publikacji: 2015-12-09

Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna czegokolwiek stworzyć. (Albert Einstein)

Reaguj na zło!
Pomyśl, że to możesz być Ty!


Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
Kontakt:
Godz. otwarcia ośrodka
w pon.:8:00 - 16:00
od wt. do pt.: 7:00 - 15:00


Tel.65 5716112

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2015-02-17

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015r. organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

CO TO JEST PRZEMOC

Data publikacji: 2014-09-10

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! (art. 207 §1 k.k.)

Czytaj całość publikacji "CO TO JEST PRZEMOC "

Załączniki:

  1. CO TO JEST PRZEMOC (plik pdf 81KB)

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2010-07-23

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Data publikacji: 2010-07-06

W dniu 10 czerwca 2010r. Sejm, przyjmując część poprawek Senatu, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa m.in. nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czytaj całość - załącznik nr 1.

Załączniki:

  1. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (plik pdf 57KB)