Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Powrót

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Data publikacji: 2021-07-01

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. oraz Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., zorganizowały bezpłatne warsztaty dla rodziców.
Celem warsztatów było wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Zajęcia realizowane były w miesiącu czerwcu br. Warsztaty odbywały się w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Ważnym elementem szkoły dla rodziców była praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.

Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy dzieci w sferze zdrowia psychicznego będące skutkiem długotrwałej izolacji społecznej. Omówiony został wpływ separacji rówieśniczej na funkcjonowanie dziecka, jego stany emocjonalne, czy radzenie sobie
z brakiem akceptacji w grupie i budowanie na nowo relacji interpersonalnych
z pokonywaniem stresu z tym związanego.

Autorskie zajęcia w projekcie były prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych
i pedagogów. W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach będą mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie
w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Załączniki:

  1. Podziękowania (plik pdf 136KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...