Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Informacja ZUS w zakresie Programu "Dobry Start"

Data publikacji: 2021-07-21

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. 

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

 

 

17 sierpnia 2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp, w godzinach 10:00-13:00 pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

 

 

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

   - adres mailowy

   - nr telefonu

   - dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 300+:

   - PESEL dziecka i swój

   - nazwa i adres szkoły

   - nr rachunku bankowego.

Załączniki:

 1. Dobry start (plik pdf 57KB)
 2. Dobry start - informacje (plik pdf 325KB)
 3. Plakat Dobry Start (plik pdf 264KB)

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego

Data publikacji: 2021-07-19

PCPR w Gostyniu informuje, że od lipca 2021 roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”, którego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, skierowane na szukanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie.

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego jest czynny do listopada w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 do 17.20 oraz w soboty od godz. 8.00 do 12.00 w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 i 204.

Rejestracja na spotkanie ze specjalistą wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konsultacje
– nr telefonu 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).

Załączniki:

 1. Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego - pismo (plik doc 243KB)

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 2021-07-15

PCPR w Gostyniu informuje, że Zarząd PFRON uruchomił realizację Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie osób z niepełnosprawnością "

Załączniki:

 1. Pismo dotyczące pomocy (plik pdf 787KB)
 2. Moduł I i II programu Rady Nadzorczej PFRON (plik pdf 75KB)

WNIOSKI – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-07-12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022 oraz wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2021 r. w wersji papierowej.

Wnioski drogą elektroniczną należy składać od dnia 1 lipca 2021 r. przez bank, portal emp@tia, portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl

Czytaj całość publikacji "WNIOSKI – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY"

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Data publikacji: 2021-07-01

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. oraz Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., zorganizowały bezpłatne warsztaty dla rodziców.
Celem warsztatów było wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Zajęcia realizowane były w miesiącu czerwcu br. Warsztaty odbywały się w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Ważnym elementem szkoły dla rodziców była praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.

Czytaj całość publikacji "Bezpłatne warsztaty dla rodziców"

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik pdf 136KB)

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

Data publikacji: 2021-07-01

Od 1 lipca 2021 zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu "Dobry start".

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start  na rok szkolny 2021/2022 będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)"

Źródło: ZUS

Pierwszy, ogólnopolski portal pracy dedykowany osobom z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-07-01

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna (plik pdf 330KB)

Komunikat ws. składania wniosków o świadczenie wychowawcze okres 2019/2021

Data publikacji: 2021-06-10

Załączniki:

 1. Komunikat ws. wniosków na okres 2019/2021 (plik pdf 377KB)

Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Data publikacji: 2021-05-04

Ogłoszenie nieaktualne 
 

Czytaj całość publikacji "Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej"

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Data publikacji: 2021-04-23

Od dnia 1 kwietnia 2021r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Samospisu można dokonać za pomocą strony internetowej spis.gov.pl
Lista pytań w spisie dostępna na stronie internetowej https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Czytaj całość publikacji "NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 "

Projekt „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-04-19

Załączniki:

 1. Projekt "Aktywni niepełnosprawni" (plik pdf 174KB)

Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec 56

Data publikacji: 2021-04-19

Informujemy, iż do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji materialnej  w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które:

- doznały uszczerbku na zdrowiu,

- doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,

- doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia,

- mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem:

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-finansowa-dla-uczestnikow-powstania-poznanski-czerwiec-56

#sercedlamarty

Data publikacji: 2021-04-19

Czytaj całość publikacji "#sercedlamarty"

#sercedlamarty

RATUJEMY ŻYCIE MARTY

Data publikacji: 2021-04-13

Czytaj całość publikacji "RATUJEMY ŻYCIE MARTY "

ZDJĘCIE 2

RATUJEMY ŻYCIE MARTY

Data publikacji: 2021-04-13

https://www.siepomaga.pl/walka-marty

ZDJĘCIE 1

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-03-29

życzenia świąteczne

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Data publikacji: 2021-02-15

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Załączniki:

 1. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
 2. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
 3. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Data publikacji: 2021-02-12

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. “dopłatę do czynszu”.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

WAŻNE : Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

Wymagane jest aby:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesiecy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz

3) wnioskodawcy nie przesługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca , musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją - "Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).

2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.

3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1 63-810 Borek Wlkp.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...