ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs „Policjant, który mi pomógł"

2024-04-16

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na  stronie: https://policja.pl/pol/aktualnosci/243628,Trwa-konkurs-Policjant-ktory-mi-pomogl.html

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 r. 

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

 

plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia wielkanocne

2024-03-28
Życzenia wielkanocne
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

2024-03-28
Logo flaga i godło PL + logo MRPiPS

Załączniki:

 1. Opieka Wytchnieniowa 2024 (plik pdf 170KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

2024-03-07
Logo flaga i godło PL + logo MRPiPS

Załączniki:

 1. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2024 (plik odt 157KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram pracy Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz Punktu konsultacyjnego ds. uzależnień

2024-02-09
Ulotka bezpłatna pomoc prawna

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik odt 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dostępny jest wzór wniosku o refundację podatku VAT r. w 2024 r.

2024-02-07

W 2024r. refundacją podatku VAT są rónież objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

 

Więcej na temat refundacji podatku VAT: Refundacja podatku VT

Załączniki:

 1. Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2024 roku (plik pdf 157KB)
 2. Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku (plik pdf 157KB)
 3. Załącznik nr 1 do wniosku za 2023r. (plik pdf 95KB)
 4. Załącznik nr 1A do wniosku za 2023r. (plik pdf 86KB)
 5. Załącznik nr 1B do wniosku za 2023r. (plik pdf 61KB)
 6. Załącznik nr 2 do wniosku za 2023r. (plik pdf 571KB)
 7. Załącznik nr 3 do wniosku za 2023r. (plik pdf 415KB)
 8. klauzula informacyjna (plik pdf 229KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - dodatek osłonowy

2024-01-30

Informujemy, że od dnia 31 stycznia 2024r. w siedzibie tut. Ośrodka można pobrać wnioski na dodatek osłonowy. 

WAŻNE

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Czytaj całość artykułu "Informacja - dodatek osłonowy "

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy 2024 r.

2024-01-22

Zostało opublikowanie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Dodatek osłonowy 2024

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy 2024 (plik pdf 124KB)
 2. Załącznik do wniosku o dodatek osłonowy 2024 dochody nieopodatkowane (plik pdf 97KB)
 3. Załącznik do wniosku o dodatek osłonowy 2024 gospodarstwo rolne (plik pdf 124KB)
 4. Klauzula RODO (plik pdf 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.

2024-01-16
logo

Załączniki:

 1. Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r. (plik pdf 147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ W ROKU 2024

2024-01-16

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 18 ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r.  do  31 grudnia 2023 r.

 • od 1 stycznia 2024 r.  do  30 czerwca 2024 r. (a więc dodatkowe pół roku).

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że zwrotu podatku VAT nie otrzymają zatem osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania lub podgrzewania gazem wody użytkowej.

Czytaj całość artykułu "REFUNDACJA PODATKU VAT ZA GAZ W ROKU 2024"

refundacja VAT
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent rodziny w 2024 r.

2024-01-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim informuje, że Gmina Borek Wielkopolski podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” tj. 22 listopada 2023 roku oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

 

Zadanie polega na realizacji przez asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających a art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dla Gminy Borek Wielkopolski wynosi:

 • 1.740,00 na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, tj. 22 listopada 2023 roku,

 • 5.950,60 na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad-grudzień 2023 r.

Całkowita wartość dofinansowania dla Gminie Borek Wielkopolski wynosiła 7.690,60zł.

 

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-02

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę  dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał
w 2024 r.

MGOPS w Boku Wlkp. informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, będą przyjmowane po opublikowaniu wzoru wniosku w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, o czym poinformujemy na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Dodatek osłonowy
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2023-12-21
 Życzenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie dla Wojskowego Koła Łowieckiego ŁOŚ

2023-12-21
Podziękowania

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik pdf 245KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYŻSZA KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

2023-12-12

KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO WZRASTA OD STYCZNIA 2024 ROKU

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił w Monitorze Polskim wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2024 roku. Wysokość świadczenia będzie wynosić – 2 988,00zł.

Ikonka symbolizująca artykuł

MIKOŁAJE 2023

2023-12-12

Od kilku lat Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w powiatowej akcji, w obecnym roku pod nazwą "MIKOŁAJE 2023”.

Inicjatorami tej akcji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy ze szkołami i instytucjami oraz ze Stowarzyszeniem „Dziecko”. Tutejszy ośrodek sporządza listę dzieci i osób którzy potrzebują takiej formy pomocy. Dzięki tej akcji przygotowane paczki będą miłym zaskoczeniem dla dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Pracownicy socjalni zadbają o to, by otrzymane paczki trafiły do wytypowanych osób przed świętami Bożego Narodzenia.

Mikołaje 2023MikołajePrezentyPrezentyPrezenty
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór kandydatów do WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PIASKACH FILIA W WYCISŁOWIE

2023-12-04

https://stowarzyszenie-kreatywni.jimdosite.com/

https://www.facebook.com/StowarzyszenieKreatywni/

Nabór kandydatów do Filii WTZ w Wycisłowie
Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. – Zima 2023/2024

2023-12-04

W związku z okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Borek Wlkp., zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków bytowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne.

W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia prosimy o kontakt na jeden z poniższych telefonów.

112 - NUMER ALARMOWY
997 LUB 47 77 25 200 - POLICJA
998 - STRAŻ POŻARNA
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
(61) 854 99 00 - CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(65) 57 16 112 LUB 665 020 910 - MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.

bezdomny na ławcebezdomny termometr
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO