ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ ŚWIADCZENIA RODZINNE 2023/2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

ŚWIADCZENIA RODZINNE 2023/2024

2023-06-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przypomina, że wnioski dotyczące ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego oraz funduszu alimentacyjnego są przyjmowane na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2023/2024 w terminach;

od 1 lipca 2023 r. – drogą elektroniczną (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl )

od 1 sierpnia 2023 r.- wersją tradycyjną (papierową).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:

do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października;

od 1 października do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. Od 1 października 2023r. kwota 1 209,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE 2023/2024

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada;

od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Od 1 listopada do dnia 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

 

W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, jest rok 2022.

 

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy będzie można pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. lub pobrać ze strony internetowej www.borek.ops.org.pl w zakładce druki.

WAŻNE

Jeśli Państwa wniosek będzie źle wypełniony otrzymacie Państwo pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Będziecie mieć Państwo na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych załączników, zostanie on przyjęty, ale trzeba będzie uzupełnić brakujące dokumenty. Będziecie mieć Państwo na to nie mniej niż 14, jednak nie więcej niż 30 dni. 

Wnioski będzie można składać w następujących godzinach :

poniedziałek – 8:00 – 16:00

od wtorku do piątku – 7:00 – 13:00

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie tutejszego ośrodka w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu (65) 571 59-77, 665 020 415 oraz na stronie internetowej www.borek.ops.org.pl

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO