ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Dodatek węglowy
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-22

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym, rozumie się:
•osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
•osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego wraz z podpisaną klauzulą informacjną składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku
o jego wypłatę.
Wniosek o wypłatę dodatku można składać:
- drogą papierową  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia nr 1,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku
o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego:

https://borek.ops.org.pl/index.php?menu=412

 

Druki do pobrania w siedzibie MGOPS oraz ze strony internetowej www.borek.ops.org.pl
Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane zwykłą drogą e-mailową.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia nr 1,
w poniedziałki od 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00.

Załączniki:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 326KB)
  2. Klauzula informacyjna - dodatek węglowy (plik pdf 48KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO