ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Wypłata świadczeń związana z uchodźcami z Ukrainy realizowana przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłata świadczeń związana z uchodźcami z Ukrainy realizowana przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

2022-07-01

300 zł - jednorazowy zasiłek dla uchodźców z Ukrainy.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wpłynęło 94 wnioski w tym: 83 osoby otrzymały pomoc na kwotę 24.900,00 zł, 1 decyzja odmowna.

Wnioski o refinansowanie kosztów przyjęcia (40,-zł)

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się i ubiegają się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie to będzie przysługiwać maksymalnie przez 120 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę. Wniosek obejmuje czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca, a środki te będą wypłacane z dołu.

Kwestie związane z wnioskowaniem i wypłatą świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy uregulowane zostały w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozporządzeniach wykonawczych.

Wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 13, wypłata świadczenia za 56 osób (uchodźców), liczba świadczeń 2552, kwota wypłaty- 102 080,00 zł.
Wypłata dotyczy za okres od dnia 28 lutego 2022r. do dnia 31 maja 2022r.


Wnioski o refinansowanie kosztów przyjęcia w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Gostyńskim a Gminą Borek Wielkopolski wydatkowano kwotę – 39 771,84 zł


Wypłata zasiłków rodzinnych.

Łączna kwota wypłaty na świadczenia rodzinne – 3.823,70 zł w tym:

2 - wnioski na świadczenia rodzicielskie kwota wypłaty – 3 451,70 zł, 1 wniosek odmowny,

2 - wnioski na zasiłek rodzinny kwota wypłaty – 372,- zł , 1 wniosek odmowny.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO