Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego

Data publikacji: 2021-11-26

Załączniki:

 1. Lista ośrodków nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego (plik pdf 1150KB)

Gratulacje i podziękowania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2021-11-19

GratulacjePodziękowania

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2021-11-17

Dzień Pracownika Socjalnego – to polskie święto obchodzone co roku 21 listopada na mocy zapisu ustawy
pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób, rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. To święto ma być uhonorowaniem i podziękowaniem pracownikom socjalnym za ich pracę,
za to, że swoją drogę zawodową dedykują służbie drugiemu człowiekowi.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-22

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, tel. (65) 571-61-12 lub na stronie internetowej:
www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Data publikacji: 2021-10-08

4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej gminy: https://borekwlkp.pl/Granty_PPGR_-Wsparcie_dzieci_z_rodzin_pegeerowskich_w_rozwoju_cyfrowym.html

Granty PPGR

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego (plik doc 152KB)
 2. Wzór oświadczenia dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (plik doc 152KB)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik docx 17KB)
 4. Oświadczenie o wyborze sprzętu (plik docx 13KB)
 5. Regulamin konkursu Grantowego (plik docx 123KB)

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2021-09-28

Gmina Gostyń i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu prowadzi rekrutację uczestników. Trwa budowa nowej siedziby ŚDS w Gostyniu, w związku z tym planowane jest w 2022r. zwiększenie liczby uczestników oraz poszerzenie działalności o typ D, czyli dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem otrzymania zgody z WUW w Poznaniu na zwiększenie liczby miejsc w placówce jest ilość osób oczekujących w prowadzonym rejestrze ośrodka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie prowadzi działalność typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych i typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występuje inne zaburzenie, zwłaszcza neurologiczne).

Czytaj całość publikacji "POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

#szczepimy się

Data publikacji: 2021-08-24

https://drive.google.com/file/d/1PHDIafAEbSMM14nP8JbExHkW6U_Li9Tq/view?fbclid=IwAR0St6FsK7Wn1ZCBK4iB3aMwmtPsOKdPhqA_xbZm25O63uIfqa3m-8Lm1vc

szczepimy się

ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI

Data publikacji: 2021-08-11

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą do Państwa kierujemy, jest bardzo istotną częścią rozpoczętych prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski na lata 2021-2025. Umożliwi ona poznanie poglądów i opinii mieszkańców gminy Borek Wielkopolski w najważniejszych dla rozwoju Gminy sprawach oraz pozwoli na zdiagnozowanie problemów społecznych na jej obszarze.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Możecie Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które z jakichkolwiek powodów nie chcecie Państwo odpowiedzieć. W przypadku odpowiedzi prosimy zazanaczać maksymalnie trzy najważniejsze Państwa zdaniem odpowiedzi.

Czytaj całość publikacji "ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI "

Załączniki:

 1. ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI (plik odt 42KB)

Informacja ZUS w zakresie Programu

Data publikacji: 2021-07-21

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. 

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Czytaj całość publikacji "Informacja ZUS w zakresie Programu "

Załączniki:

 1. Dobry start (plik pdf 57KB)
 2. Dobry start - informacje (plik pdf 325KB)
 3. Plakat Dobry Start (plik pdf 264KB)

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego

Data publikacji: 2021-07-19

PCPR w Gostyniu informuje, że od lipca 2021 roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego „W rodzinie siła”, którego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez indywidualne konsultacje specjalistów, skierowane na szukanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w społeczeństwie.

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego jest czynny do listopada w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 do 17.20 oraz w soboty od godz. 8.00 do 12.00 w siedzibie PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 i 204.

Rejestracja na spotkanie ze specjalistą wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konsultacje
– nr telefonu 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”) lub 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu).

Załączniki:

 1. Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego - pismo (plik doc 243KB)

Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 2021-07-15

PCPR w Gostyniu informuje, że Zarząd PFRON uruchomił realizację Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie osób z niepełnosprawnością "

Załączniki:

 1. Pismo dotyczące pomocy (plik pdf 787KB)
 2. Moduł I i II programu Rady Nadzorczej PFRON (plik pdf 75KB)

WNIOSKI – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-07-12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022 oraz wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2021 r. w wersji papierowej.

Wnioski drogą elektroniczną należy składać od dnia 1 lipca 2021 r. przez bank, portal emp@tia, portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl

Czytaj całość publikacji "WNIOSKI – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY"

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Data publikacji: 2021-07-01

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. oraz Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp., zorganizowały bezpłatne warsztaty dla rodziców.
Celem warsztatów było wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Zajęcia realizowane były w miesiącu czerwcu br. Warsztaty odbywały się w budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Ważnym elementem szkoły dla rodziców była praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.

Czytaj całość publikacji "Bezpłatne warsztaty dla rodziców"

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik pdf 136KB)

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

Data publikacji: 2021-07-01

Od 1 lipca 2021 zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu "Dobry start".

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start  na rok szkolny 2021/2022 będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)"

Źródło: ZUS

Pierwszy, ogólnopolski portal pracy dedykowany osobom z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-07-01

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna (plik pdf 330KB)

Komunikat ws. składania wniosków o świadczenie wychowawcze okres 2019/2021

Data publikacji: 2021-06-10

Załączniki:

 1. Komunikat ws. wniosków na okres 2019/2021 (plik pdf 377KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...