Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

WAŻNA INFORMACJA

Data publikacji: 2022-01-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń wychowawczych do końca okresu zasiłkowego, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. W związku z powyższym w tych sprawach nadal należy kontaktować się
z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o to świadczenie będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia (500 plus) rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, również w przypadku urodzenia dziecka, musi złożyć wniosek elektronicznie do ZUS-u.

Wnioski o przyznanie świadczenia (500 plus) od 1 stycznia 2022 r. będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną poprzez:
- Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS,
- bankowość elektroniczną,
- portal Empatia.

 

UWAGA!!! USTAWA O DODATKU OSŁONOWYM

Data publikacji: 2022-01-05

Dodatek osłonowy realizowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1.(tel. kom. 665 812 138;tel. Stacjonarny 65 571 59 77, e mail: ops@borekwlkp.pl).

 

Z przepisami dotyczącymi aktów, tj. ustawy o dodatku osłonowym oraz rozporządzenia określającym wzór wniosku, można zapoznać się na stronie MGOPS w Borku Wlkp.,
w zakładce Prawo /Dodatek osłonowy 
lub klikając w link https://files.loginn.pl/files/ops/33102_03012022152740_do_2022-1.pdf

 

Aby pobrać WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO należy wybrać-
w menu głównym po lewej stronie Druki/Dodatek osłonowy lub klikając w link:

 https://files.loginn.pl/files/ops/33105_04012022112427_Wzor_wniosku_o_dodatek_oslonowy.pdf

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- gospodarstwo składające się z 2 do 3 osób otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo składające się z 4 do 5 osób otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- gospodarstwo składające się z co najmniej 6 osób otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

 

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 roku lub do 31 października 2022 roku.

 

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się
o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Informacja

Data publikacji: 2022-01-04

                                                   Uprzejmie informujemy,
                                             że w piątek 7 stycznia 2022r.
                     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 
                                                       będzie nieczynny.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja"

Projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim”

Data publikacji: 2021-12-31

Załączniki:

 1. Informacja o projekcie (plik pdf 74KB)
 2. Plakat informacyjny (plik pdf 187KB)

APEL MRÓZ

Data publikacji: 2021-12-28

bezdomny bezdomny na ławce

Załączniki:

 1. APEL MRÓZ (plik doc 22KB)

Życzenia

Data publikacji: 2021-12-23

Życzenia

Podziękowania

Data publikacji: 2021-12-23

Karty podarunkowe podziękowanie

Załączniki:

 1. Podziękowania (plik pdf 209KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-17

                                                    Uprzejmie informujemy,
                                       że w piątek 24 grudnia 2021r. (Wigilia)
                     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 
                                                       będzie nieczynny.

Czytaj całość publikacji "Informacja "

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany przez ZUS

Data publikacji: 2021-12-17

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Od 1 stycznia 2022 r. kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Czytaj całość publikacji "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany przez ZUS "

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-07

Znana jest już wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która będzie obowiązywała od przyszłego roku. Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji 1 stycznia danego roku .

2022 r. wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które w tym roku wynosi 1971 zł miesięcznie a w przyszłym będzie to 2119 zł miesięcznie.

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu, nie trzeba zatem składać
w odrębnych wniosków w tej sprawie.

 

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe.

Data publikacji: 2021-12-07

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać nie tylko wyższe świadczenia pieniężne, ale objąć wsparciem także większą liczbę osób i rodzin. Dotyczy to w szczególności zasiłków: stałego, okresowego i celowego.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł (wzrost o  11%),

- dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o  14%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

- maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł (wzrost o  11%),

- maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka    polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);

kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o 5%);

- kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);

- kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

MIKOŁAJE 2021

Data publikacji: 2021-12-07

Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w powiatowej akcji MIKOŁAJE 2021. Przygotowujemy listę dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, starszych samotnych niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Do akcji również włączyli się uczniowie szkół z naszej gminy, którzy przygotują upominki. Dzięki tej akcji przygotowane paczki będą miłym zaskoczeniem dla dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Pracownicy socjalni zadbają o to, by otrzymane paczki trafiły do wytypowanych osób przed świętami Bożego Narodzenia.

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DO MIESZKAŃCÓW - ZIMA 2021/2022

Data publikacji: 2021-11-29

Drodzy mieszkańcy.

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas, w związku z epidemią koronawirusa sytuacja ta jest wyjątkowo niesprzyjająca dla seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo, wykluczonych społecznie. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy

Prosimy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

- zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób

w okresie zimy,

- zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają
i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,

- udzielanie wsparcia osobom samotnym w starszym wieku, niepełnosprawnym
oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.

Zbliżający się zimowy okres niskich temperatur stwarza poważne zagrożenie
dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.

Informacje, prosimy kierować do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wielkopolskim, ul. Droga Lisia nr 1, osobiście w godzinach pracy MGOPS (poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku: w godz. 7.00-15.00) lub telefonicznie pod nr tel.: 65 571-61-12, kom. 665-020-910.
Apelujemy, jeśli zauważysz osobę potrzebującą pomocy i wsparcia - zawiadom odpowiednie służby:

112 – System Powiadamiania Ratunkowego

987 - bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Współpraca z Państwem może mieć decydujące znaczenie dla wielu osób w chwilach zagrożenia zdrowia a nawet życia.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego

Data publikacji: 2021-11-26

Załączniki:

 1. Lista ośrodków nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu gostyńskiego (plik pdf 1150KB)

Gratulacje i podziękowania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2021-11-19

GratulacjePodziękowania

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2021-11-17

Dzień Pracownika Socjalnego – to polskie święto obchodzone co roku 21 listopada na mocy zapisu ustawy
pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób, rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. To święto ma być uhonorowaniem i podziękowaniem pracownikom socjalnym za ich pracę,
za to, że swoją drogę zawodową dedykują służbie drugiemu człowiekowi.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-22

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, tel. (65) 571-61-12 lub na stronie internetowej:
www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Data publikacji: 2021-10-08

4 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach projektu „Granty PPGR” na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej gminy: https://borekwlkp.pl/Granty_PPGR_-Wsparcie_dzieci_z_rodzin_pegeerowskich_w_rozwoju_cyfrowym.html

Granty PPGR

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego (plik doc 152KB)
 2. Wzór oświadczenia dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (plik doc 152KB)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik docx 17KB)
 4. Oświadczenie o wyborze sprzętu (plik docx 13KB)
 5. Regulamin konkursu Grantowego (plik docx 123KB)

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2021-09-28

Gmina Gostyń i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu prowadzi rekrutację uczestników. Trwa budowa nowej siedziby ŚDS w Gostyniu, w związku z tym planowane jest w 2022r. zwiększenie liczby uczestników oraz poszerzenie działalności o typ D, czyli dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem otrzymania zgody z WUW w Poznaniu na zwiększenie liczby miejsc w placówce jest ilość osób oczekujących w prowadzonym rejestrze ośrodka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie prowadzi działalność typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych i typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występuje inne zaburzenie, zwłaszcza neurologiczne).

Czytaj całość publikacji "POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

#szczepimy się

Data publikacji: 2021-08-24

https://drive.google.com/file/d/1PHDIafAEbSMM14nP8JbExHkW6U_Li9Tq/view?fbclid=IwAR0St6FsK7Wn1ZCBK4iB3aMwmtPsOKdPhqA_xbZm25O63uIfqa3m-8Lm1vc

szczepimy się

ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI

Data publikacji: 2021-08-11

Szanowni Państwo!

Ankieta, którą do Państwa kierujemy, jest bardzo istotną częścią rozpoczętych prac nad opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski na lata 2021-2025. Umożliwi ona poznanie poglądów i opinii mieszkańców gminy Borek Wielkopolski w najważniejszych dla rozwoju Gminy sprawach oraz pozwoli na zdiagnozowanie problemów społecznych na jej obszarze.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Możecie Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które z jakichkolwiek powodów nie chcecie Państwo odpowiedzieć. W przypadku odpowiedzi prosimy zazanaczać maksymalnie trzy najważniejsze Państwa zdaniem odpowiedzi.

Czytaj całość publikacji "ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI "

Załączniki:

 1. ANKIETA DOTYCZĄCA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOREK WIELKOPOLSKI (plik odt 42KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...