ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023

2023-03-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że kontynuuje realizację w roku 2023 rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - w tym: dożywianie uczniów w szkołach.

Gmina Borek Wielkopolski złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego Gminy na realizację Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023.

Czytaj całość artykułu "Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023"

Posiłek w szkole i w domu
Ikonka symbolizująca artykuł

Potrzebujesz pomocy ?

2023-03-08

Problemami w zakresie przemocy domowej zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, działający przy

ul. Droga Lisia nr 1, 63–810 Borek Wlkp., tel.65 57 16 112, e–mail: ops@borekwlkp.pl
Kontakt osobisty: w poniedziałki: 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku: 7:00 – 15:00.

Po godzinach urzędowania ośrodka interwencje prosimy zgłaszać pod numer telefonu 112.

Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa.
W związku z powyższym należy zapisać się na spotkanie telefonicznie u pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w godzinach urzędowania
tel.65 57 16 112. lub kom. 665 020 910.

Ikonka symbolizująca artykuł

Koszty Gminy Borek Wlkp. w roku 2022

2023-03-08

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., podaje do wiadomości wydatki poniesione na niektóre zadania w dziale pomoc społeczna. Regulacja prawna ustawa
o pomocy społecznej zadania obligatoryjne.

Ogółem koszty za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej:
opłata za - 5 mieszkańców - 182.323,21 zł.


Ogółem koszty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i w Domu Dziecka 94.223,44 zł w tym:
pobyt dzieci w pieczy zastępczej - za 4 dzieci - 13.506,66 zł
pobyt dzieci w Domu Dziecka - za 2 dzieci - 80.716,78 zł
 

Ogółem koszty pobytu osób bezdomnych w noclegowniach:
pobyt 4 osób bezdomnych - 32.851,50 zł
wyżywienie za 3 osoby bezdomne - 16.061,50 zł w tym: koszty gminy 4.742,50 zł, koszty
budżetu państwa – 11.319,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2023

2023-03-07

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zgodnie z ustawą o Funduszu Solidarnościowym celem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Czytaj całość artykułu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2023"

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wniosek 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024

2023-03-02

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Czytaj całość artykułu "Nowy wniosek 500 plus na okres świadczeniowy 2023/2024"

500+
Ikonka symbolizująca artykuł

#Rozmawiaj#Reaguj

2023-03-02

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich.

Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało. To nigdy nie jest wina dziecka. Dlatego odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Załączniki:

 1. Plakat - nie zauważyłeś (plik pdf 3141KB)
 2. Plakat - nie rozmawiałeś (plik pdf 3099KB)
 3. Plakat - uwierzyłeś (plik pdf 3140KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi

2023-01-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o  szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.), będzie przyjmował wnioski o refundację podatku VAT.

Aby ograniczyć wzrost kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających te paliwa do celów grzewczych, ustawa wprowadza mechanizm refundacji podatku VAT w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kto może otrzymać refundację podatku VAT

Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe, które spełniają poniższe warunki:

1) potwierdziły wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania - w terminie do dnia wejścia w życie ustawy, a po tym dniu tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

2) spełniają kryterium dochodowe:

    - 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
    - 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

3) do wniosku o refundację podatku VAT dołączyły:

    - fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,
    - dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę,
    - umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą              w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,

4) złożyły wniosek w terminie: 

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

 

Czytaj całość artykułu "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (plik pdf 1096KB)
 2. Załącznik 1 - INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (plik pdf 95KB)
 3. Załącznik 1a - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (plik pdf 86KB)
 4. Załącznik 1b - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY (plik pdf 61KB)
 5. Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH PALIW GAZOWYCH (plik pdf 67KB)
 6. Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O INFORMACJACH NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI REFUNDACJI PODATKU VAT (plik pdf 44KB)
 7. Klauzula informacyjna - refundacja podatku VAT (plik pdf 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r.

2023-01-12

W dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim (M.P.2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023.

Od stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zł miesięcznie.

Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie dla Sponsora firmy Lege Opakowania Sp. z o.o. z Koźmina

2022-12-23

Firma Lege Opakowania Sp. z o.o. z Koźmina pomaga eszkańcom naszej gminy po raz drugi. Okazana pomoc rzeczowa w postaci zakupu 3 ton węgla z przeznaczeniem dla 3 rodzin jest dużym wsparciem, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. pragnie serdeczne podziękować za przekazaną darowiznę rzeczową.

Doceniamy i jednocześnie dziękujemy za darowiznę, życzliwość oraz gorące serce, które są wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za chęć niesienia pomocy, okazane serce i życzliwość.

Serce na dłoni
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia świąteczne

2022-12-21
Życzenia świąteczne

Załączniki:

 1. Życzenia świąteczne (plik pdf 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DAROWIZNA OD SPONSORA...

2022-12-15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.,pragnie serdeczne podziękować Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „ŁOŚ” nr 316 przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego za ufundowanie kart podarunkowych pod nazwą „Karta na zakupy z Biedronką” o łącznej kwocie 6 170,- zł oraz ok. 100 kg słodyczy i 4 kartony odzieży min. tiszerty, bluzy polarowe, kurtki zimowe.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za chęć niesienia pomocy, okazane serce i życzliwość.

Wszystkie otrzymane dary zostaną wręczone osobom, które tej pomocy potrzebują z terenu naszej gminy.

Karty podarunkowe Paczki ze słodyczami i odzieżąPrzekazanie paczek w MGOPS w Borku Wlkp.Przekazanie paczek w MGOPS w Borku Wlkp.Przekazanie paczek w MGOPS w Borku Wlkp.
Ikonka symbolizująca artykuł

MIKOŁAJE 2022

2022-12-13

Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w powiatowej akcji MIKOŁAJE 2022. Przygotowujemy listę dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, starszych samotnych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Do akcji również włączyli się uczniowie szkół z naszej gminy, którzy przygotują upominki. Dzięki tej akcji przygotowane paczki będą miłym zaskoczeniem dla dzieci, osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie mogą liczyć na prezent pod choinką. Pracownicy socjalni zadbają o to, by otrzymane paczki trafiły do wytypowanych osób przed świętami Bożego Narodzenia.

Paczki świątecznePaczki świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

2022-12-13

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gmina Borek Wlkp., złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego na środki finansowe (pobyt dzienny) celem realizacji Programu.

Opieka wytchnieniowa
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA W ZAKRESIE WYPŁATY: DODATKU OSŁONOWEGO, DODATKU WĘGLOWEGO, DODATKU INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

2022-12-13

Załączniki:

 1. Informacja w zakresie wypłaty dodatków (plik docx 6KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca przemocy w rodzinie – gdy potrzebujesz pomocy?

2022-12-13

Problemami w zakresie przemocy domowej zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, działający przy

ul. Droga Lisia nr 1, 63–810 Borek Wlkp.,

tel. 65 57 16 112, e–mail: ops@borekwlkp.pl
Kontakt osobisty: w poniedziałki: 8:00 – 16:00 od wtorku do piątku: 7:00 – 15:00.

Po godzinach urzędowania ośrodka interwencje prosimy zgłaszać pod numer telefonu 112.

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-01

DODATEK ELEKTRYCZNY - WSPARCIE DLA RODZIN OGRZEWAJĄCYCH LOKAL MIESZKALNY ZA POMOCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Co to jest dodatek elektryczny

- to jednorazowe wsparcie finansowe gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych

 • 1.000 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło na poziomie do 5 MWh;

 • 1.500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

 

 •  

Czytaj całość artykułu "DODATEK ELEKTRYCZNY"

dodatek elektryczny - plakat

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO (plik pdf 108KB)
 2. Instrukcja wypełnienia wniosku (plik docx 35KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-23

Dzień Pracownika Socjalnego - to polskie święto obchodzone co roku 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób, rodzin potrzebujących wsparcia
i pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. To święto ma być uhonorowaniem
i podziękowaniem pracownikom socjalnym za ich pracę, za to, że swoją drogę zawodową dedykują drugiemu człowiekowi.

Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Borku Wlkp. za pamięć, życzenia oraz ciepłe podziękowania za wykonywaną pracę na rzecz mieszkańców Gminy. Dziękujemy również Pani Z-cy Burmistrza Jolancie Chudzińskiej
i Pani Skarbnik Monice Hornickiej.


 

Załączniki:

 1. Gratulacje dla pracowników MGOPS (plik pdf 274KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

2022-11-21

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych,w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami.

Serce na dłoni
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-11-18

KOMUNIKAT

dotyczący przedłużenia terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim  informuję, że wnioski osób którym nie został wypłacony jeszcze dodatek węglowy będą rozpatrywane w wydłużonym terminie.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wielkopolskim i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim.

 

Kierownik MGOPS

/-/ Dorota Dutkowiak

Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BOREK WLKP.

2022-11-18

Zmiana ustawy o dodatku węglowym

 

Z dniem 2 listopada 2022 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 zmiany, Dz. U. z 2022r. poz. 1967, Dz. U. z 2022r. poz. 2236). W związku powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż ostania zmiana dotyczy następujących przypadków:


 

POD JEDNYM ADRESEM ZAMIESZKUJE KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH
W ODRĘBNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH

Nowelizacja pozwala na przyznanie dodatku węglowego dla kilku gospodarstw domowych,
w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach mieszkalnych.

WAŻNE! Przez brak możliwości ustalenia odrębnego adresu rozumieć należy, iż zostały podjęte kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego numeru lokalu, tylko do dnia 30 listopada br. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Podczas prowadzonego postępowania na wniosek o wypłatę dodatku węglowego, należy poinformować organ jakie kroki formalne zostały podjęte przez stronę w celu nadania odrębnego adresu.

W takim przypadku, gdy ustalenie odrębnego adresu nie będzie możliwe do 30 listopada 2022 r., pomimo podjętych kroków formalnych, dla tego gospodarstwa domowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przeprowadza wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, podczas którego organ ustala zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Definicja odrębnego lokalu mieszkalnego

Definicja ustawowa lokalu mieszkalnego znalazła się w ustawie o własności lokali. Zgodnie
z zapisem ustawy jest to samodzielny lokal mieszkalny czyli to
wydzielona trwałymi ścianami
w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi służącymi do celów komunikacji wewnętrznej (korytarze), higieniczno-sanitarnych (łazienka), przygotowywania posiłków (kuchnia).


 

ZGŁOSZENIE GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NASTĄPIŁO PO 11 SIERPNIA 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku osób, które już otrzymały decyzję odmawiającą przyznania dodatku węglowego na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i nie złożyły odwołania od tej decyzji mają możliwość złożenia ponownie wniosku o dodatek węglowy.

W takim przypadku zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w trakcie którego zostanie ustalone, czy głównym źródłem ogrzewania jest źródło wskazane we wniosku, zasilane paliwami stałymi.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca dodatku węglowego

2022-09-29

Szanowni mieszkańcy gminy Borek Wlkp.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. wpłynęła kwota ponad 1.820.700,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, która stanowi ok. 32,16 % złożonego zapotrzebowania.

W dniu 29 września 2022r. na sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. środki zostaną przyjęte do budżetu Gminy Borek Wlkp.

W związku z tym, w dniu 30 września 2022r.( piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wypłaci po raz pierwszy dodatek węglowy dla mieszkańców.

Świadczenia wypłacane będą według dat złożenia wniosku do wyczerpania puli przekazanych środków.

Kolejne wypłaty świadczeń realizowane będą po otrzymaniu kolejnej transzy środków finansowych na realizację tego zadania.

Osoby, które nie podały w wniosku adresu e-mail mogą odebrać informację o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie tutejszego ośrodka.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1
63-810 Borek Wielkopolski
tel. (65)571-61-12
ops@borekwlkp.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO