Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Warto pogłębiać swoją wiedzę…

2019-12-05

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim zorganizował przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenia „DZIECKO” szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz wytypowanych ze szkół nauczycieli.

Szkolenie odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.

Tematem szkolenia był fonoholizm, czyli zagadnienie nałogowego korzystania z telefonów komórkowych. Podczas szkolenia szczegółowo omówiono zjawisko fonoholizmu oraz objawy obserwowane u osób dotkniętych tym problemem.

Kolejnym tematem szkolenia był patostreaming, czyli przekaz internetowy pełen przemocy, wulgaryzmów
i poniżania drugiego człowieka.

Szkolenie w wymiarze 3 godzin dydaktycznych znacząco podniosło kompetencje wychowawcze osób w nim uczestniczących.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za przeprowadzenie szkolenia na powyższy temat.

Sposób zaprezentowania tak ważnych i złożonych zagadnień pozwolił nie tylko wzbogacić wiedzę, ale też udoskonalić warsztat pracy na zajmowanych stanowiskach.

Uczulamy, by rodzice i opiekunowie dzieci zaczęli kontrolować swoje pociechy w zakresie fonoholizmu czy patostreamingu.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski tel.ogólny/fax (65)571-61-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji