Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Powrót

WNIOSKI – ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-07-12

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022 oraz wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2021 r. w wersji papierowej.

Wnioski drogą elektroniczną należy składać od dnia 1 lipca 2021 r. przez bank, portal emp@tia, portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profil zaufany na portalu Obywatel.gov.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

 

W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, będzie rok 2020.

 

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy będzie można pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. lub pobrać ze strony internetowej www.borek.ops.org.pl w zakładce druki.

 

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie tutejszego ośrodka w godzinach urzędowania tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu (65) 571 59-77, 665 020 415 oraz na stronie internetowej www.borek.ops.org.pl


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...