Prawo


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-01-01
Wydanie - rok: 2019, poz.: 1507

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1507 t.j. Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1622, Dz.U.2019.1690, Dz.U.2019.1818, Dz.U.2019.2473.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 1057

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1057 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-06-05
Wydanie - rok: 2020 nr: -, poz.: 821

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.821 t.j.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-05-07
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 685

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.685 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-03-03
Wydanie - rok: 2020, nr: -, poz.: 218

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.218

Do pobrania:


UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-01-04

Opracowano na podstawie: M.P. 2018. 1007

Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-01
Wydanie - rok: Dz.U.2018.1358

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1358

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-07-05
Wydanie - rok: 2010, nr: 238, poz.: 1586

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752, Dz.U.2018.2411, Dz.U.2019.967.

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02

Wydanie - rok: 2017, nr: -, poz.: 1788

Do pobrania:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Do pobrania:


Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-05-04

Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Do pobrania:


przejdź do góry...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski tel.ogólny/fax (65)571-61-12

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji