Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Komunikat ws. składania wniosków o świadczenie wychowawcze okres 2019/2021

Data publikacji: 2021-06-10

Załączniki:

  1. Komunikat ws. wniosków na okres 2019/2021 (plik pdf 377KB)

Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Data publikacji: 2021-05-04

Ogłoszenie nieaktualne 
 

Czytaj całość publikacji "Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej"

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Data publikacji: 2021-04-23

Od dnia 1 kwietnia 2021r. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Samospisu można dokonać za pomocą strony internetowej spis.gov.pl
Lista pytań w spisie dostępna na stronie internetowej https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Z osobami, które  z różnych powodów nie będą mogły spisać się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić mu przekazania  danych. Rachmistrz powinien podać swoje dane (tj. imię i nazwisko oraz Urząd Statystyczny, który reprezentuje). Można poprosić rachmistrza o numer identyfikacyjny. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować dzwoniąc pod numer 22 279 99 99.


W Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., w celu umożliwienia osobom fizycznym nieposiadającym techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie  samopisu internetowego, od dnia 1 kwietnia 2021 r. na czas realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. dostępne są dwa stanowiska  komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego.
Samospisu można dokonać w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z członkami Gminnego Biura Spisowego – nr telefonu
65 5716120 wew. 14 lub 13.

Więcej informacji o spisie można uzyskać  na stronie: https://spis.gov.pl

http://bip.borekwlkp.pl/dokument/7694
http://bip.borekwlkp.pl/dokument/7629

 

spis.gov.pl

Projekt „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2021-04-19

Załączniki:

  1. Projekt "Aktywni niepełnosprawni" (plik pdf 174KB)

Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec 56

Data publikacji: 2021-04-19

Informujemy, iż do końca kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji materialnej  w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które:

- doznały uszczerbku na zdrowiu,

- doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,

- doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia,

- mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem:

 

https://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-finansowa-dla-uczestnikow-powstania-poznanski-czerwiec-56

#sercedlamarty

Data publikacji: 2021-04-19

#sercedlamarty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. dziękuje za nominację
Sklep Wielobranżowy Paweł Jędryczka


Marto jesteś w naszych sercach,

dlatego włączamy się do akcji "się pomaga"

serduszka wirtualne przesyłamy,

pozdrawiamy

 kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

❤️❤️❤️❤️❤️

 

Nominujemy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie


 

Na wykonanie zadania nominowani mają 48h. Pieniążki przelewamy na konto: https://www.siepomaga.pl/ospkarolew

WARTO POMAGAĆ!!

 

#sercedlamarty

RATUJEMY ŻYCIE MARTY

Data publikacji: 2021-04-13

https://www.siepomaga.pl/walka-marty

ZDJĘCIE 1

RATUJEMY ŻYCIE MARTY

Data publikacji: 2021-04-13

Marta to 34-latka, której świat sześć miesięcy temu wywrócił się całkowicie. Dowiedziała się, ma chłoniaka złośliwego, na dodatek straciła pracę. Nie poddaje się, mimo że wszystkie refundowane, dotychczas stosowane metody leczenia zawiodły - nowotwór okazał się silniejszy. Lekarze dali jednak nadzieję, oferując Marcie terapię Car-T Cell - terapię ostatniej szansy. Ta niestety nie jest w Polsce refundowana, mimo że jest ostatnią nadzieją na pokonanie nowotworu. Jej koszt zwala z nóg... Życie Marty zostało wycenione na około 1,5 miliona złotych! Ta niewyobrażalna kwota pozwoli jednak pokonać chorobę, pozwoli być mamą dla jej 7-letniego synka, którego samotnie wychowuje.

                By pomóc Marcie powstał komitet społeczny w Borku Wlkp., uruchomi on zbiórkę publiczną m.in. poprzez zbiórki do puszek w sklepach, w firmach i w instytucjach. By wesprzeć jego działalność Stowarzyszenie „DZIECKO” udostępniło bezpłatnie swoje konto.

                By pomóc wielu grupom i ludziom dobrego serca, którzy działają dla Marty (np. zrzutki w Gminie Borek Wlkp., zbiórka na siepomaga.pl, społeczna grupa licytacyjna na FB), Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło zbiórkę na konto. Wszystkie wpłacone pieniądze będą oddane do dyspozycji Komitetowi Społecznemu w Borku Wlkp., organizującemu kwestę publiczną dla Marty i jej synka.

Już można wpłacać dowolne kwoty na specjalne konto Stowarzyszenia „DZIECKO” w BNP Paribas Bank Polska S.A.:

                                                           87 2030 0045 1110 0000 0270 9010

z dopiskiem: Ratujemy życie Marty – darowizna.

Czytaj całość publikacji "RATUJEMY ŻYCIE MARTY "

ZDJĘCIE 2

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-03-29

życzenia świąteczne

Nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+

Data publikacji: 2021-02-15

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski  można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Załączniki:

  1. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
  2. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
  3. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Data publikacji: 2021-02-12

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. “dopłatę do czynszu”.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

WAŻNE : Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

Wymagane jest aby:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesiecy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019r.

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz

3) wnioskodawcy nie przesługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca , musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.

Do wniosku należy dołączyć :

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją - "Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).

2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.

3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1 63-810 Borek Wlkp.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Data publikacji: 2021-01-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, iż od 2021 roku w zakresie świadczenia wychowawczego (500+) będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. wnioski będzie można składać już od:
- 1 lutego 2021 r. (wyłącznie drogą elektroniczną),
- 1 kwietnia 2021 r. (drogą tradycyjną),
papierową, bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Drogę elektroniczną składania wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) należy rozumieć jako składanie wniosku za pośrednictwem:
- kanału bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia,
- portalu PUE ZUS.

Ważne!
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego tj. otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r., wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj całość publikacji "NOWY OKRES ZASIŁKOWY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)"

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Transport osób do punktu szczepień

Data publikacji: 2021-01-14

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że na terenie gminy Borek Wielkopolski istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień osobom mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień,

Dodatkowo wyjaśniamy, że transport dotyczy tylko tych osób, które nie mają możliwości jego zorganizowania ze strony najbliższych osób.

Zgłoszenia potrzeb w zakresie skorzystania z transportu do punktu szczepień,
po uprzednim uzgodnieniu miejsca i terminu szczepienia,
można dokonywać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
w godzinach pracy Ośrodka pod numerami telefonów:

tel. komórkowy: 665 020 910
tel. stacjonarny: 65 5716 112 wew. 3

KTO CHĘTNY?

Data publikacji: 2021-01-05

Być opiekunem prawnym dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ogłasza, że poszukuje osobę chętną do sprawowania funkcji opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z kierownikiem lub pracownikiem socjalnym.

Godziny urzędowania ośrodka tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00.do 15.00

Numer kontaktowy tel. stacjonarny 65 57-16-112 , telefon komórkowy 665020910 lub 665020889.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...